Charakterystyka stref klimatycznych Ziemi

Mam uczulenie na Apple

Temat: Pilnie potrzebuje odpowiedzi na te pytania
1. Kontynenty ich wielkości i położenie na ziemi (oceany z której strony) 2. Rekordy Kontynentów (szczyt, pasmo, rzeka, depresja, jezioro) 3. Formy ukształtowania Ziemi i dna oceanu (szelf, stok kontynentalny) 4. Mapa administracyjna PL (woj. + stolica i ich rozmieszczenie) 5. Pasmo ukształtowania powierzchni Polski i głównych krain geograficznych 6. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych 7. Ruchy Ziemi i ich następstwa 8. Strefy klimatyczne świata i ich charakterystyka 9. Charakterystyczne cechy klimatu Polski...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=4342Temat: Twarda - 4g - prace kontrolne i pytania egzaminacyjne - 4g
40.charakterystyka wód oceanicznych. 41.skutkich oddziaływania prądów morskich na klimat. 42.Rodzaje jezior. 43.rozmieszczenie i warunki powstawania lodowców. 44.gleby strefowe i astrefowe. 45.strefowość geograficzna.
Źródło: forum.cosinus.pl/viewtopic.php?t=2383


Podobne
Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Mam uczulenie na Apple